ECL nyelvvizsga

Napjainkban sokféle nyelvvizsga közül választhatsz, így nem könnyű a döntés.

Ezen az oldalon részletesen olvashatsz az ECL nyelvvizsgarendszer előnyeiről, hogy megkönnyítsük választásod.

A hazánkban is népszerű akkreditált, nemzetközi ECL nyelvvizsga könnyen értelmezhető írásbeli feladatokat és általános nyelvi képességeket mérő szóbeli vizsgarészt tartalmaz. Az iskolai keretek között megszerezhető általános nyelvtudást méri. A vizsgázóknak nem a leíró nyelvtani ismereteikről kell számot adni, hanem a valós életben használható nyelvtudásuk meglétéről.

Az ECL nyelvvizsgarendszer megbízható nyelvtudásmérési módszert jelent egész Európában. Sikeres nyelvvizsga esetén két bizonyítványt kapsz, az egyik államilag elismert, a másik nemzetközi, amelyet használhatsz külföldi tanulmányokhoz vagy munkavállaláshoz.

Akkreditált vizsganyelvek

– Angol

– Német

– Magyar
Az ECL nyelvvizsga szintjei

“A2” szint (kezdő)

“B1” szint (alapfok)

“B2” szint (középfok)

“C1” szint (felsőfok)

Vizsgadíjak

Szóbeli Írásbeli Komplex
Akkreditált A2 szint 18.000 Ft 18.000 Ft 30.000 Ft
Akkreditált B1 szint 20.000 Ft 20.000 Ft 35.000 Ft
Akkreditált B2 szint 23.000 Ft 23.000 Ft 40.000 Ft
Akkreditált C1 szint 26.000 Ft 26.000 Ft 45.000 Ft

Neves európai egyetemek nyelvvizsgarendszere

 • államilag elismert, nemzetközi nyelvvizsgarendszer
 • egy nyelvvizsga, két bizonyítvány
 • elfogadják diplomához és Phd .fokozathoz
 • pontot ér a felvételin
 • nyelvpótlékra jogosít
 • külföldön is használható tanuláshoz, munkavállaláshoz, kutatáshoz

Vizsgázóbarát nyelvvizsga

 • valós nyelvtudás mérése vizsgázóbarát módszerekkel
 • egyértelmű írásbeli feladattípusok nyelvtani tesztek és fordítás nélkül
 • előre megadott témakörök a szóbelin
 • elegendő idő a vizsgafeladatok megoldására
 • párválasztás a szóbeli vizsgán
 • külön is letehető szóbeli- vagy írásbeli vizsga
 • a vizsgán a fogalmazáshoz szótár használható
 • 60%-tól sikeres nyelvvizsga

Valós tudás mérése

Felkészülésed során nem kell időt fordítanod a különböző nyelvvizsga trükkök és praktikák elsajátítására.

Az ECL nyelvvizsga írásbeli része nem a leíró nyelvtanban való jártasságot teszteli, és nem kíváncsi a vizsgázó fordítói képességére. A vizsga szóbeli része nem jelenthet nagy meglepetést, ha az ajánlott témakörökben jártas vagy. Vizsgázópároddal az adott témáról kell beszélned, nincs szituáció vagy egyéb helyzetgyakorlat.

Párválasztás

Az ECL nyelvvizsga szóbeli kommunikációs feladatánál két vizsgázó egyszerre tesz tanúságot tudásáról, ezért párokat kell alkotni. Azonos nyelvből, azonos szintre és azonos vizsgaidőpontra jelentkezők közül jelentkezésedkor megnevezheted, hogy kivel szeretnél vizsgázni.

A párválasztás megkönnyíti a felkészülésed, és kevesebbet fogsz izgulni a vizsgán.

Barátságos vizsgakörülmények

Az ECL nyelvvizsga lebonyolítása is vizsgázóbarát. A nyelvvizsga írásbeli feladatait egyszerre írod, ennek időtartama alapfokon 85 perc, középfokon 120 perc, felsőfokon 135 perc. Ezután 15 perc szünet következik, ami jó alkalom egy kis felfrissülésre.

Szünet után a szóbeli vizsga a hallás utáni szöveg értése vizsgarésszel kezdődik. Amikor ezzel is elkészültél, legközelebb már csak a szóbeli kommunikációhoz megadott időpontban kell megjelenned. A szóbeli kommunikáció időtartalma 15-20 perc.

Amennyiben csak írásbeli- vagy szóbeli vizsgát teszel, az adott vizsga időpontjára kell megjelenned.

Nyelvvizsga részeinek ismétlése

Amennyiben az ECL komplex nyelvvizsgádból az írásbeli- vagy a szóbeli vizsga nem sikerül, csak a sikertelen vizsgát kell megismételned. Legközelebb csak ebből a vizsgából kell felkészülnöd és újra vizsgáznod.

Az ECL nyelvvizsga részei

Szóbeli vizsga

 1. Szóbeli kommunikációA jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják.- Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.- Irányított beszélgetés (5-8 perc)A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa kiválasztott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.- Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:- Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont- Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont- Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont- Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont- Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont2. Hallott szöveg értése

  Tesztminták

  A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

Írásbeli vizsga

 1. Írásbeli kommunikáció
  Tesztminták
  A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:- Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont- Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont

  – Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont

  – Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont

  – Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

  2. Olvasott szöveg értése

  Tesztminták

  A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

Jelentkezés és fizetés

Jelentkezés és fizetés

A jelentkezés online történik, a vizsgadíj fizetése a jelentkezés során megadott email címre kapott információk alapján történik.

Leírások és szabályzatok

Vizsgaidőpontok 2023-ban

Az alábbi időpontok az írásban mért készségekre (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallott szövegértés) vonatkoznak, a szóbeli kommunikáció vizsga napja ettől eltérhet.

Február – angol és német nyelvből

február 3. – C1 szint

február 4. – B2 szint

A vizsga nálunk elmarad!


Április –angol és német nyelvből

március 31. – C1 és B2 írásbeli és beszédértés

április 1. – B2 szint

Jelentkezési határidő: március 2. csütörtök

Vizsgaeredmények: május 2.


Június – angol és német nyelvből

június 9. – A2, B1, C1 szint

június 10. – B2 szint

Jelentkezési határidő: május 11. csütörtök

Vizsgaeredmények: július 10.


Szeptember – angol és német nyelvből

szeptember 29. – C1 szint

szeptember 30 – B2 szint

Jelentkezési határidő: augusztus 31. csütörtök

Vizsgaeredmények: október 30.


November – angol és német  nyelvből

november 24. – A2, B1, C1 szint

november 25. – B2 szint

Jelentkezési határidő: november 2. csütörtök

Vizsgaeredmények: december 26.

Információ a sikeres nyelvvizsga díjának állam által történő visszatérítéséről:

Megtéríti a kormány az új nyelvvizsga díját 2018. január elsejétől minden 35 év alatti fiatalnak akkor is, ha már rendelkezik – akár több – nyelvvizsgával.

A nyelvvizsga díját saját zsebből ki kell fizetni, előre senki nem kapja meg a támogatást. Ha mind az írásbelin, mind a szóbelin átmegy a vizsgázó, kérelmeznie kell a díj visszautalását, méghozzá az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-nél, a nyelvvizsga-bizonyítvány vagy -tanúsítvány kiállításától számított egy éven belül – ha valaki kicsúszik a határidőből, elveszíti a támogatást.

A központ tizenöt napon belül dönt a kérelemről, az Oktatási Hivatalnál ellenőrzi a nyelvvizsga adatait. Ha minden rendben van, a sikeres vizsga díját visszautalják a vizsgázó bankszámlájára. A visszaérkező összeg után adózni nem kell.

Figyelem! A vizsgadíjról kiállított számlát meg kell őrizni!!

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak).

A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni.