ECL nyelvvizsga

Napjainkban sokféle nyelvvizsga közül választhatsz, így nem könnyű a döntés.

Ezen az oldalon részletesen olvashatsz az ECL nyelvvizsgarendszer előnyeiről, hogy megkönnyítsük választásod.

A hazánkban is népszerű akkreditált, nemzetközi ECL nyelvvizsga könnyen értelmezhető írásbeli feladatokat és általános nyelvi képességeket mérő szóbeli vizsgarészt tartalmaz. Az iskolai keretek között megszerezhető általános nyelvtudást méri. A vizsgázóknak nem a leíró nyelvtani ismereteikről kell számot adni, hanem a valós életben használható nyelvtudásuk meglétéről.

Az ECL nyelvvizsgarendszer megbízható nyelvtudásmérési módszert jelent egész Európában. Sikeres nyelvvizsga esetén két bizonyítványt kapsz, az egyik államilag elismert, a másik nemzetközi, amelyet használhatsz külföldi tanulmányokhoz vagy munkavállaláshoz.

Akkreditált vizsganyelvek

– Angol

– Német

– Magyar
Az ECL nyelvvizsga szintjei

“A2” szint (kezdő)

“B1” szint (alapfok)

“B2” szint (középfok)

“C1” szint (felsőfok)

Vizsgadíjak

Szóbeli Írásbeli Komplex
Akkreditált A2 szint 11.000 Ft 11.000 Ft 18.000 Ft
Akkreditált B1 szint 15.000 Ft 15.000 Ft 25.000 Ft
Akkreditált B2 szint 17.000 Ft 17.000 Ft 28.000 Ft
Akkreditált C1 szint 17.500 Ft 17.500 Ft 29.000 Ft

Neves európai egyetemek nyelvvizsgarendszere

 • államilag elismert, nemzetközi nyelvvizsgarendszer
 • egy nyelvvizsga, két bizonyítvány
 • elfogadják diplomához és Phd .fokozathoz
 • pontot ér a felvételin
 • nyelvpótlékra jogosít
 • külföldön is használható tanuláshoz, munkavállaláshoz, kutatáshoz

Vizsgázóbarát nyelvvizsga

 • valós nyelvtudás mérése vizsgázóbarát módszerekkel
 • egyértelmű írásbeli feladattípusok nyelvtani tesztek és fordítás nélkül
 • előre megadott témakörök a szóbelin
 • elegendő idő a vizsgafeladatok megoldására
 • párválasztás a szóbeli vizsgán
 • külön is letehető szóbeli- vagy írásbeli vizsga
 • a vizsgán a fogalmazáshoz szótár használható
 • 60%-tól sikeres nyelvvizsga

Valós tudás mérése

Felkészülésed során nem kell időt fordítanod a különböző nyelvvizsga trükkök és praktikák elsajátítására.

Az ECL nyelvvizsga írásbeli része nem a leíró nyelvtanban való jártasságot teszteli, és nem kíváncsi a vizsgázó fordítói képességére. A vizsga szóbeli része nem jelenthet nagy meglepetést, ha az ajánlott témakörökben jártas vagy. Vizsgázópároddal az adott témáról kell beszélned, nincs szituáció vagy egyéb helyzetgyakorlat.

Párválasztás

Az ECL nyelvvizsga szóbeli kommunikációs feladatánál két vizsgázó egyszerre tesz tanúságot tudásáról, ezért párokat kell alkotni. Azonos nyelvből, azonos szintre és azonos vizsgaidőpontra jelentkezők közül jelentkezésedkor megnevezheted, hogy kivel szeretnél vizsgázni.

A párválasztás megkönnyíti a felkészülésed, és kevesebbet fogsz izgulni a vizsgán.

Barátságos vizsgakörülmények

Az ECL nyelvvizsga lebonyolítása is vizsgázóbarát. A nyelvvizsga írásbeli feladatait egyszerre írod, ennek időtartama alapfokon 85 perc, középfokon 120 perc, felsőfokon 135 perc. Ezután 15 perc szünet következik, ami jó alkalom egy kis felfrissülésre.

Szünet után a szóbeli vizsga a hallás utáni szöveg értése vizsgarésszel kezdődik. Amikor ezzel is elkészültél, legközelebb már csak a szóbeli kommunikációhoz megadott időpontban kell megjelenned. A szóbeli kommunikáció időtartalma 15-20 perc.

Amennyiben csak írásbeli- vagy szóbeli vizsgát teszel, az adott vizsga időpontjára kell megjelenned.

Nyelvvizsga részeinek ismétlése

Amennyiben az ECL komplex nyelvvizsgádból az írásbeli- vagy a szóbeli vizsga nem sikerül, csak a sikertelen vizsgát kell megismételned. Legközelebb csak ebből a vizsgából kell felkészülnöd és újra vizsgáznod.

Az ECL nyelvvizsga részei

Szóbeli vizsga

 1. Szóbeli kommunikációA jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják.- Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.- Irányított beszélgetés (5-8 perc)A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa kiválasztott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.- Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:- Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont- Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont

  – Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont

  – Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont

  – Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

  2. Hallott szöveg értése

  Tesztminták

  A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

Írásbeli vizsga

 1. Írásbeli kommunikáció
  Tesztminták
  A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:- Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont- Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont

  – Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont

  – Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont

  – Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

  2. Olvasott szöveg értése

  Tesztminták

  A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

Jelentkezés és fizetés

Jelentkezés és fizetés

A jelentkezés online történik a www.ecl.hu honlapon, itt a Supreme Nyelviskolát kell kiválasztani.
A vizsgadíj befizetése átutalással történik, az alábbiak szerint: ( csekkes befizetésre nincs lehetőség )

A2-es szint

A2-es szint, komplex vizsga esetén a teljes vizsgadíj 18.000,- Ft, melyből

12.600,- Ft-ot a Pécsi Tudományegyetem 10024003-00282716-00000000 sz. számlájára kell utalni.

5.400,- Ft-ot pedig a Supreme Kft. 11737155-21455027-00000000 sz. számlaszámára kell utalni

A2-es szint, részvizsga (írásbeli vagy szóbeli ) esetén a teljes vizsgadíj 11.000,- Ft, melyből

7.700,- Ft-ot a Pécsi Tudományegyetem 10024003-00282716-00000000 sz. számlájára kell utalni.

3.300,- Ft-ot pedig a Supreme Kft. 11737155-21455027-00000000 sz. számlaszámára kell utalni

A közleménybe kérjük a vizsgázó nevét, a választott nyelvet, a vizsga szintjét és a jelentkezéskor kapott vizsgázói azonosítót megjelölni.

Fontos!!  Mindkét banki tranzakció igazolását a Supreme Nyelviskola info@supreme.hu címére kell elküldeni, csak ennek birtokában tudjuk a jelentkezést fizetettre állítani.
Számlaigényt kérjük szintén az info@supreme.hu címre elküldeni, a pontos számlázási adatok megjelölésével.

B1-es szint

B1-es szint, komplex vizsga esetén a teljes vizsgadíj 25.000,- Ft, melyből

17.500,- Ft-ot a Pécsi Tudományegyetem 10024003-00282716-00000000 sz. számlájára kell utalni.

7.500,- Ft-ot pedig a Supreme Kft. 11737155-21455027-00000000 sz. számlaszámára kell utalni

B1-es szint, részvizsga esetén a teljes vizsgadíj 15.000,- Ft, melyből

11.000,- Ft-ot pedig a Pécsi Tudományegyetem 10024003-00282716-00000000 sz. számlájára kell utalni.

4.000,- Ft-ot pedig a Supreme Kft. 11737155-21455027-00000000 sz. számlaszámára kell utalni

A közleménybe kérjük a vizsgázó nevét, a választott nyelvet, a vizsga szintjét és a jelentkezéskor kapott vizsgázói azonosítót megjelölni.

Fontos!!  Mindkét banki tranzakció igazolását a Supreme Nyelviskola info@supreme.hu címére kell elküldeni, csak ennek birtokában tudjuk a jelentkezést fizetettre állítani.
Számlaigényt kérjük szintén az info@supreme.hu címre elküldeni, a pontos számlázási adatok megjelölésével.

B2-es szint

B2-es szint, komplex vizsga esetén a teljes vizsgadíj 28.000,- Ft, melyből

19.000,- Ft-ot a Pécsi Tudományegyetem 10024003-00282716-00000000 sz. számlájára kell utalni.

9.000,- Ft-ot pedig a Supreme Kft. 11737155-21455027-00000000 sz. számlaszámára kell utalni

B2-es szint, részvizsga ( írásbeli, vagy szóbeli ) esetén a teljes vizsgadíj 17.000,- Ft, melyből

12.000,- Ft-ot a Pécsi Tudományegyetem 10024003-00282716-00000000 sz. számlájára kell utalni.

5.000,- Ft-ot pedig a Supreme Kft. 11737155-21455027-00000000 sz. számlaszámára kell utalni

A közleménybe kérjük a vizsgázó nevét, a választott nyelvet, a vizsga szintjét és a jelentkezéskor kapott vizsgázói azonosítót megjelölni.

Fontos!!

Mindkét banki tranzakció igazolását a Supreme Nyelviskola info@supreme.hu címére kell elküldeni, csak ennek birtokában tudjuk a jelentkezést fizetettre állítani.
Számlaigényt kérjük szintén az info@supreme.hu címre elküldeni, a pontos számlázási adatok megjelölésével.

C1-es szint

C1-es szint, komplex vizsga esetén a teljes vizsgadíj 29.000,- Ft, melyből

19.500,- Ft-ot a Pécsi Tudományegyetem 10024003-00282716-00000000 sz. számlájára kell utalni.

9.500,- Ft-ot pedig a Supreme Kft. 11737155-21455027-00000000 sz. számlaszámára kell utalni.

C1-es szint, részvizsga ( írásbeli, vagy szóbeli ) esetén a teljes vizsgadíj 17.500,- Ft, melyből

12.500,- Ft-ot a Pécsi Tudományegyetem 10024003-00282716-00000000 sz. számlájára kell utalni.

5.000,- Ft-ot pedig a Supreme Kft. 11737155-21455027-00000000 sz. számlaszámára kell utalni.

A közleménybe kérjük a vizsgázó nevét, a választott nyelvet, a vizsga szintjét és a jelentkezéskor kapott vizsgázói azonosítót megjelölni.

Fontos!!

Mindkét banki tranzakció igazolását a Supreme Nyelviskola info@supreme.hu címére kell elküldeni, csak ennek birtokában tudjuk a jelentkezést fizetettre állítani.
Számlaigényt kérjük szintén az info@supreme.hu címre elküldeni, a pontos számlázási adatok megjelölésével.

A PTE automatikusan ki fog állítani minden befizetésről számlát, amennyiben a közlemény rovatban megjelenik a vizsgázó neve és pontos címe. Ha nem fér ki a közlemény rovatban az előbb felsorolt információ vagy nem saját névre kéri a vizsgázó a számlát (pl. 35 év feletti vizsgázó), akkor a befizetés/átutalás napján a szamlazas@inyk.pte.hu címre kell megírni a számlázási adatokat továbbra is.

Leírások és szabályzatok

Letölthető nyomtatványok

Vizsgaidőpontok 2020-ban

Az alábbi időpontok az írásban mért készségekre (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallott szövegértés) vonatkoznak, a szóbeli kommunikáció vizsga napja ettől eltérhet.


December – angol és német  nyelvből

Figyelem! A járványügyi helyzet miatt iskolánkban a 2020. decemberi nyelvvizsga elmarad! 

december 4. – A2, B1, C1 szint

december 5. – B2 szint

Jelentkezési határidő: november 5. csütörtök

Vizsgaidőpontok 2021-ben

Figyelem!
Amennyiben a járványügyi helyzet megengedi, iskolánk 2021. februártól ismét tart nyelvvizsgákat. Bővebb tájékoztatásért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk.  

Az alábbi időpontok az írásban mért készségekre (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallott szövegértés) vonatkoznak, a szóbeli kommunikáció vizsga napja ettől eltérhet.

Február – angol és német nyelvből

február 5. – B1, C1 szint

február 6. – B2 szint

Jelentkezési határidő: január 13. hétfő


Április –angol és német nyelvből

április 9. – A2, B1, C1 szint

április 10. – B2 szint

Jelentkezési határidő: március 11. csütörtök


Június – angol és német nyelvből

június 11. – B1, C1 szint

június 12. –  B2 szint

Jelentkezési határidő: május 13. csütörtök


Október – angol és német nyelvből

október 1. – B1, C1 szint

október 2. – B2 szint

Jelentkezési határidő: szeptember 2. csütörtök


December – angol és német  nyelvből

december 3. – A2, B1, C1 szint

december 4. – B2 szint

Jelentkezési határidő: november 4. csütörtök

Információ a sikeres nyelvvizsga díjának állam által történő visszatérítéséről:

Megtéríti a kormány az új nyelvvizsga díját 2018. január elsejétől minden 35 év alatti fiatalnak akkor is, ha már rendelkezik – akár több – nyelvvizsgával.

A nyelvvizsga díját saját zsebből ki kell fizetni, előre senki nem kapja meg a támogatást. Ha mind az írásbelin, mind a szóbelin átmegy a vizsgázó, kérelmeznie kell a díj visszautalását, méghozzá az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-nél, a nyelvvizsga-bizonyítvány vagy -tanúsítvány kiállításától számított egy éven belül – ha valaki kicsúszik a határidőből, elveszíti a támogatást.

A központ tizenöt napon belül dönt a kérelemről, az Oktatási Hivatalnál ellenőrzi a nyelvvizsga adatait. Ha minden rendben van, a sikeres vizsga díját visszautalják a vizsgázó bankszámlájára. A visszaérkező összeg után adózni nem kell.

Figyelem! A vizsgadíjról kiállított számlát meg kell őrizni!!

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak).

A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni.